- - - - - -
2024. május 29. szerda

Tanév rendje  

 

 

 

 

1. Tanítási napok, szünetek:

Tanítási napok száma: 180 (száznyolcvan nap)

A szorgalmi idő

  • első tanítási napja: szeptember 1. (péntek),
  • utolsó tanítási napja: június 21. (péntek).

A szorgalmi idő első féléve 2024. január 19-ig tart. Az iskolák 2024. január 26-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért eredményekről.

Tanítási szünetek

  • Az őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).
  • A téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).
  • A tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő).

 

Az általános iskolai beiratkozás:

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18-19-én kell beíratni.

 

 

2. Vizsgák:

  1. javító, különbözeti, valamint osztályozóvizsgák

IDŐPONT

vIZSGA

2023. augusztus 21-25.

Különbözeti vizsga

2024. január 15 - 18.

Félévi osztályozó vizsga

2024. június 17 - 20.

Tanév végi osztályozó vizsga

2024. augusztus 19-23.

Javító vizsga

 

 

3. Mérések:

  1. Országos mérések

Időpont

Megnevezés

Felelős

2023. október 13-ig

1. évfolyamos tanulók alapkészségeinek felmérése

osztályfőnök, osztálytanító, fejlesztőpedagógus, mérési koordinátor

2023. október 27-ig

A mérésben érintett tanulók létszámának jelentése

intézményvezető

2023. december 8-ig

DIFER mérés az 1. évfolyamon érintett tanulókkal

fejlesztőpedagógus

2023. szeptember 19 – október 11. között

8. osztályos tanulók pályaválasztást megalapozó kompetenciáinak vizsgálata

pályaválasztási felelős

2024. január 9 – május 10. között

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével

testnevelés munkaközösség-vezető

2024. május 31-ig

A mérés eredményeinek feltöltése a NETFIT rendszerbe

testnevelés munkaközösség-vezető

2024. március 4. és 2024. június 3. között

4.,5. évfolyam valamennyi tanulójára kiterjedő országos  mérés: szövegértés, matematika

6.,7.,8. évfolyam valamennyi tanulójára kiterjedő országos mérés: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelv

5.,6.,7.,8. évfolyam valamennyi tanulójára kiterjedő országos kísérleti mérés: digitális kultúra, történelem

mérési koordinátorok

 

  1. Belső mérések időpontjai

 

Időpont

Megnevezés

Felelős

2023. szeptember,
2024. január, június

Diagnosztizáló mérések (magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv)

intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők

2023. szeptember

Szociometriai mérés a 4-8. évfolyamon. Az osztályfőnökök az elemzést és értékelést az intézményvezetővel és helyettesével osztják meg, valamint beépítik a kötelező csoportprofilba. A mérés segít kijelölni az adott csoport közösségfejlesztésével kapcsolatos célokat és legfontosabb feladatokat. A szoftver a tanári szoba gépein található, valamint elérhető egy blog oldal, ami megkönnyíti és meggyorsítja az adatok felvitelét és az elemzést: http://szociogram.hu/blog/. /onismeret, ami ingyenes letölthető az előbbi linken.

osztályfőnökök

intézményvezető

 

 4. Az évi rendes diákközgyűlés ideje az iskolában

 

2023. november

Diákközgyűlés

 

 

 

Cseh Gutai Judit

2024. január

2024. március

 

 5. Nevelőtestületi értekezletek időpontja

 

Időpont

Értekezlet megnevezése

2023. augusztus 22.

Alakuló nevelőtestületi értekezlet

2023. augusztus 29.

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

2024. január 19.

Félévi osztályozó értekezlet

2024. február 1.

Félévet záró nevelőtestületi értekezlet

2024. június 21.

Tanév végi osztályozó értekezlet

2024. június 27.

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

Havonta

Információs értekezlet